תכנים


הרב אוריאל שמידוב

שיעוריו של הרב אוריאל דנים בשלושה אשכולות נושא עיקריים: ארון הספרים היהודי, מעגל החיים ביהדות ומצוות מעשיות.
רשימת הנושאים:
חשיבות התורה שבעל פה;
פרשנות התורה;
משמעות הברית;
מודעות;
הגיל לחינוך;
ציצית כמכשיר לזכירה;
תפילין כביטוי לדת המעשה;
אבלות ונחמה;
החיים;
שידוכים ונישואין;
חנוכה.


הרב רונן לוביץ

שיעוריו של הרב רונן עוסקים במגוון נושאים בהגות היהודית, הבנויים ברובם על בסיס קטעי משניות מתוך המסכת "פרקי אבות".
רשימת הנושאים:
כיבוד אב ואם: תורה שבכתב ותורה שבעל פה;
מעמד האשה;
היחס לאחר;
על קנאה ותאווה;
תיקון המידות;
חז"ל על הזמן.