תכנית רודרמן למצטיינים ביהדות ארה"ב ומדינת ישראל – תואר שני

צוערים לשלטון המקומי - תכנית עתידים החדשה באוניברסיטת חיפה

תואר שני במנהל עסקים עם התמחות בקיימות

תואר שני בקרימינולוגיה בהתמחות בחקר פשיעה ועבריינות - תכנית לאנשי מערכות אכיפת החוק

תכנית לתואר מוסמך MA בתרבות הקולנוע

תואר שני עם התמחות במשפט ועסקים באסיה

תעודת הוראה בפסיכולוגיה – תחילת לימודים בסמסטר אביב

תואר ראשון במשפטים – גם בסמסטר ב'

ארסמוס מונדוס במשפט וכלכלה – תוכנית ללימודי תואר שני באירופה

תואר שני במדעי המדינה עם התמחות בלימודי פוליטיקה של המזה"ת בעת החדשה

תואר שני לעובדי הוראה במגמה לסוציולוגיה עיונית

תכנית "נופי ידע" - קורסי העשרה ייחודיים ומאתגרים לתלמידי תואר ראשון

סטודנטים חדשים- תוכנית הכנה למצוינות אקדמית "צעד אחד לפני כולם" - תשע"ג.

בית הספר לקרימינולוגיה

תואר שני בלימודי נשים ומגדר

תוכניות בינלאומיות לתואר שני באנגלית

MBA באנגלית עם התמחות בניהול סיכונים וביטוח

תואר שני בהפרעות בתקשורת

תואר שני בפסיכוביולוגיה

תכנית לתואר שני בטיפול באמצעות אמנות חזותית

תואר שני בלימודי שואה

תואר שני בספרות עם התמחות בעריכה ספרותית ותרגום

תואר שני במגמה בהפרעות רגשיות ובעיות התנהגות

תואר שני במגמה לאוטיזם ולקויות התפתחותיות

תואר שני במגמה לחינוך מחוננים ומצטיינים

תואר שני בקשיים ולקויות למידה בחשבון ומתמטיקה

תואר בוגר BSc במדעי הרפואה

תואר שני בפילוסופיה של המדע ורציונאליות

תואר שני בהנחיית קבוצות

החל הרישום לקורסי סמסטר קיץ

תואר שני (MA) בטיפול באמצעות אמנויות - טיפול בתנועה ומחול

תואר שני (MA) בטיפול באמצעות אמנויות - דרמה תרפיה

בריאות נפש קהילתית – תוכנית לימודים לתואר שני

מכינת קיץ בחוג למוסיקה

לימודי תואר שלישי במסלול בינלאומי בחוג לסוציולוגיה

תואר שני במשפטים משותף עם אוניברסיטת אוטווה (קנדה)

תואר שני בתקשורת עם התמחות בחינוך לתקשורת

מגמת לימודים לתואר שני בטיפול באמצעות מוסיקה

תואר שני בשפה וספרות ערבית - תכנית לימודים ייעודית למורים

חוג לניהול מידע וידע

תואר ראשון במשפטים
תכנית ייחודית למצטיינים בסמסטר ב'

תואר שני בתולדות האמנות עם התמחות בלימודי אוצרות

מגמת לימודים לתואר שני בשימור מורשת התרבות החומרית

תואר שני במגמה לחקר החינוך האלטרנטיבי

תכנית לימודים לתואר ראשון במסלול שמירת טבע

מסלול אישי מואץ בהוראת היסטוריה לתואר ראשון ושני

תוכנית לימודים בינתחומית לתואר שני בהתפתחות הילד

תכנית לימודים לתואר שני - M.Sc בחוג לפיזיותרפיה

תואר שני בגאוגרפיה ולימודי סביבה עם התמחות בלימודי מים

תואר שני בתקשורת עם התמחות ביחסי ציבור ודוברות

תואר שני בתקשורת עם התמחות בלימודי מדיה

תואר שני בסוציולוגיה עם התמחות בסוציולוגיה כלכלית

תואר ראשון כפול במשפטים בשיתוף מגוון חוגים

תואר שני בחוג ללקויות למידה מגמת מוח ולמידה

תעודת הוראה במקרא

תואר שני בחוג להפרעות בתקשורת

תואר שני עם התמחות בלימודי דמוקרטיה

תואר שני בלימודי שלום וניהול סכסוכים

תוכנית מוסמך במנהל עסקים (MBA ) - התמחות בניהול אסטרטגי של משאבי אנוש

MPA- מנהל ומדיניות ציבורית, תכניות התמחות ייחודית

מסלול חד חוגי לתואר ראשון בחוג ללשון עברית

תואר שני בחוג ללימודי אסיה לתלמידי משפטים

תואר שני בלימודי גרמניה ואירופה המודרנית

תואר ד"ר בגרונטולוגיה

תואר שני בגיאוגרפיה סביבתית למורים

השלמת תואר ראשון להנדסאים

תואר שני בחוג לשרותי אנוש

תואר שני בהיבטים פסיכו-חברתיים של השואה

תואר שני M.Sc. עם התמחות בביואינפורמטיקה

תואר שני עם התמחות באוטיזם ולקויות התפתחותיות

תואר שני עם התמחות בהפרעות התנהגות והפרעות רגשיות

תואר שני עם התמחות בהנחיית קבוצות

החוג למערכות מידע ניהוליות – תוכנית לימודים לתואר שני

החוג לביולוגיה של האדם – תכנית לימודים לתואר שני

מסלול תלת-שנתי לתואר ראשון עם מקבץ בטיפול באמצעות אמנויות

החוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה – תואר שני עם התמחות בהתמודדות עם מצבי אסון

תואר שני במדעים גיאו-ימיים

מסלול מואץ לתואר שני בארכיאולוגיה

תואר שני בחינוך עם התמחות בהפרעות רגשיות ובעיות התנהגות

תואר שני בניהול משאבי טבע וסביבה עם התמחות בניהול מדיניות אנרגיה

בית הספר לטיפול באמצעות אמנויות

תואר שני בסיעוד

תואר שני בתזונה, בריאות והתנהגות

תואר שני בבריאות סביבתית ותעסוקתית

ב.א. להכשרת קצינים לצי הסוחר הישראלי

לימודי ערב

לימודי ערב בבית הספר למדע המדינה

לימודי ערב בחוג לגיאוגרפיה
ולימודי סביבה

לימודי ערב בחוג ללימודים רב-תחומיים

לימודי ערב בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

תוכנית ב.א. בשנתיים למורי דרך מוסמכים

תואר M.A מוסמך בלימודי אסיה

תוכנית התמחות חדשה לתואר שני למורי דרך, בחוג ללימודי א"י

החוג לייעוץ והתפתחות האדם

החוג לחינוך מיוחד

החוג ללמידה, הוראה והדרכה

החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך

החוג ללקויות למידה

החוג לחינוך מתמטי

טנטולוגיה - התמודדות עם אבדן ושכול

תואר שני ביחסים בינלאומיים

תואר שני עם התמחות בניהול משא ומתן וקבלת החלטות ביחסים בינלאומיים

תואר שני עם התמחות במימון לחשבונאים

תואר שני עם התמחות בטכנולוגיה וחברה

תואר שני עם התמחות בפיתוח ארגוני מערכתי

מסלול דו חוגי עם משפטים
בחוג למערכות מידע ניהוליות

תואר ד"ר בניהול משאבי טבע וסביבה (Ph.D)

תואר שני במגמה ללוגיסטיקה

מסלול חד-חוגי בחוג לתקשורת

תואר שני עם התמחות במלחמה ושלום

תואר שני עם התמחות במדעי הדתות

תוכנית ללימודי יוון המודרנית

תוכנית ללימודים ביזנטיים

מגמה ללימודי הודו

פסיכודאלי - מסלול דו-חוגי

ליצנות רפואית

מדור עברית ושפות שמיות

מדור עברית במבט רב-תחומי

תואר שני עם התמחות בעריכה לשונית

החוג לפילוסופיה - תואר שני לתלמידי משפטים

מסלול דו-חוגי בחוג לביולוגיה

תואר שני עם התמחות במשפט וטכנולוגיה

תוכנית MBA למנהלים - התמחות בניהול נדל"ן ושמאות מקרקעין

International Executive MBA Program in English

ההרשמה בעיצומה לתכנית חדשה בהוראת ההיסטוריה לתואר ראשון ושני, כולל תעודת הוראה.אפשרות למלגות לימודים בהתאם לקריטריונים.לפרטים: 04-8240907 , 04-8249086

החלה ההרשמה לקורסי קיץ באנגלית במחלקה לשפות זרות לפרטים

תוכנית חותם - החל הגיוס למחזור שני
דרושים  סטודנטים בשנה אחרונה ללימודים ובוגרי תואר ראשון בהצטיינות
לשליחות חברתית שמטרתה להשפיע על החינוך בישראל
התוכנית כוללת: מלגת לימודים, מימון לימודי תעודת הוראה,
ליווי צמוד ומלגה לתואר שני. למידע נוסף: 050-2390103.

מלגות לתלמידי שנה א בחוג להיסטוריה כללית
החוג להיסטוריה כלליתמעניק מלגות לתלמידים חדשים בעלי חתך פסיכומטרי גבוה, המצטרפים לחוג בסמסטר ב' בשנה"ל הנוכחית. ארבע מלגות בגובה 5000 ₪ כל אחת תינתנה לזכרו של פרופ' מיכאל גודיץ' ז"ל. בנוסף יוענקו מספר מלגות בגובה 3000 ₪ כל אחת. למידע נוסף, אנא פנו למזכירות החוג 04-8240907

פרס לעבודה אקדמית מצטיינת בנושא "נשים ערביות בישראל" המרכז היהודי ערבי
לפרטים גב' אמאל עבאס

החוג להיסטוריה כללית יעניק בשנה"ל תשע"א מלגות לכיסוי חלקי של שכר הלימוד לתלמידי שנה א' בתואר ראשון בעלי הישגים גבוהים.
למידע נוסף נא לפנות למזכירות החוג 04-8240907

זו זכות גדולה להתנדב! התנדבו לפעילות חברתית מאתגרת ותזכו לניקוד אקדמי. לפרטים

מלגות נשיא לתלמידי ד"ר מצטיינים לשנה"ל תשע"ג
לפרטים לחצו>>

קרן אייסף קולטת סטודנטים לתואר ראשון ושני (מלגת לימודים) להגשת מועמדות ופרטים נוספים 052-6144850

הפקולטה למדעי הרוח מודיעה על קול קורא להגשת מועמדות לתפקיד ראש בית הספר לאמנויות. לפרטים