Other Languages English בוגרים ידידים מנהל אקדמיה סטודנטים הרשמה וקבלה

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 

ראשי > מנהל > יחידות מנהל

יעדים ומטרות של המינהל ויחידותיו
תרשים ארגוני
מערכת האיכות

מינהל אקדמי
לשכת הרקטור ומזכירות אקדמית
רשות המחקר
הרשות ללימודים מתקדמים
אגף מינהל תלמידים
דיקאנט הסטודנטים

הוראה
מינהל הפקולטות

מרכז הספורט
המכינה האוניברסיטאית
היחידה ללימודי המשך וללימודי חוץ
היחידהלתלמידי חו"ל

שירותי מידע
ספרייה

משאבים
אגף כספים ובקרה
אגף משאבי אנוש
האגף לקשרי חוץ ופיתוח משאבים

שירותים טכנולוגיים
אגף מחשוב ומערכות מידע

שירותים לוגיסטיים
אגף בינוי ותחזוקה
אגף המשק והמבנים
דו"ח בדיקת אנטנות סלולריות באוניברסיטה
אגף בטחון ובטיחות

קישורים לאתרי מינהל באוניברסיטאות אחרות
טכניון
אוניברסיטת בר-אילן
אוניברסיטת תל-אביב

 


כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת חיפה , הר הכרמל, חיפה | מיקוד: 3190501 | טלפון: 04-8240111 | צור קשר | תנאי שימוש
פרטים על הטקס אתר ההנצחה