עמוד הבית > תואר שני > לימודי תואר שני

לימודי תואר שני

מטרת הלימודים לתואר מוסמך הינה להרחיב ולהעמיק את הידע וההבנה של התלמיד בתחום לימודים אותם למד במסגרת לימודיו לתואר בוגר ולהכשירו לקראת מחקר בתחום התמחותו.

המבנה הכללי של לימודי התואר השני מעוגן בתקנון לימודי התואר השני. כל חוג רשאי לקבוע דרישות לימודיות על-פי צרכי החוג, ובתנאי שהן אינן מקלות מהדרישות של תקנון לימודי תואר שני. נהלים חוגיים, המוסיפים על התקנון, אך לא גורעים ממנו, יפורסמו בנפרד על ידי החוגים.

לקבלת פרטים על חוגי הלימוד לתואר שני, תוכניות ייחודיות ותנאי הקבלה, יש ליצור קשר עם מרכז המידע למועמדים בטלפון 1-800-300-032 (שיחת חינם)

ראש מדור לימודי תואר שני
גב' זיוה הרשקוביץ
טלפון: 04-8249061 (פנימי: 3061)
בנין אשכול, קומה 25, חדר 4 א'
E-mail: zivah@univ.haifa.ac.il

 

 

כל הזכויות שמורות לאגף המיחשוב, אוניברסיטת חיפה | עיצוב וביצוע: שני זילברמן

מובהר בזאת כי האוניברסיטה איננה אחראית לגבי טעויות, השמטות או העדר עדכון של המידע המוצג באתר, ובכל מקרה הוראות האוניברסיטה, תקנוניה, נהליה ותקנותיה כפי שמופיעים בשנתון האוניברסיטה, בכפוף לשינויים אשר נערכו בהם, אם נערכו בהם, על ידי הגופים המוסמכים במרוצת השנה - הם בלבד המחייבים את האוניברסיטה.