ציור צרפתי 1930-1830כמה מהציורים המוקדמים יותר באוסף קשורים לאסכולת ברביזון, שפעלה בין שנות השלושים לשנות השמונים של המאה התשע-עשרה בכפר ברביזון הסמוך ליער פונטבלו. ציירי ברביזון היו הראשונים שציירו בנוף הפתוח, כלומר ויתרו על הסטודיו בפריס לטובת ציור תוך כדי התבוננות בנוף עצמו. חידוש זה היה יסוד מרכזי בגישה האימפרסיוניסטית לציור נוף. אוסף הכט כולל כמה עבודות של ז'אן-בטיסט קמיל קורו, אחד הציירים רבי ההשפעה בתקופה זו, שעבד מדי פעם עם ציירי ברביזון.


באוסף הכט ישנן כמה עבודות חשובות של ציירים אימפרסיוניסטים ביניהן עבודות של קלוד מונה, קמיי פיסארו, אלפרד סיסלי וגוסטאב קייבוט. הדגש באוסף האימפרסיוניסטי הוא בתמונות נוף. הציורים ממחישים את מטרת האימפרסיוניזם – שבירת האור למרכיביו ויצירת צורות, מופשטות כמעט, המייצגות 'התרשמות' מהמציאות.


אוסף הכט כולל גם כמה דוגמאות של ציור פוסט-אימפרסיוניסטי, ביניהן ציורים של שרל אנגרן, אדואר וויאר ופול סרוזיה.


קבוצה חשובה באוסף היא של ציירים יהודים מאסכולת פריס. מונח זה מבחין בין האמנים המקומיים, הצרפתים, הידועים בשם הכולל 'האסכולה הצרפתית' לבין האמנים הזרים שחיו ויצרו בפריס בשלושת העשורים הראשונים של המאה העשרים. מרכיב חשוב במיוחד בקבוצה זו הן שבע העבודות של סוטין והציור הדו-צדדי של מודליאני.© כל הזכויות שמורות למוזיאון ראובן ועדית הכט, אוניברסיטת חיפה

חזרה לדף הבית של מוזיאון הכט