מכמניםmichmanim
-
כתב עת מדעי, דו-לשוני (עברית/אנגלית), המשמש במה לסוגיות בארכיאולוגיה של ארץ-ישראל, ולפרסום חפצים נבחרים מאוסף המוזיאון.

מחיר לגליון: 55 ש"ח
(כולל דמי טיפול ומשלוח)
יש לשלוח המחאה לפקודת: מוזיאון הכט, אוניברסיטת חיפה
לכתובת: מוזיאון הכט, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל, חיפה 31905

יgem מכמנים 11
     התרבות הפניקית
יgem מכמנים 1 - אזל
     חותמות קדומים וערכם ההיסטורי-תרבותי
יgem מכמנים 12
     לאומים וקבוצות אתניות
יgem מכמנים 2 - אזל
     פרסום חפצים מאוסף המוזיאון
יgem מכמנים 13
     חולי ומרפא בימי קדם
יgem מכמנים 3
     היבטים חדשים במחקר התקופה הכלקוליתית
יgem מכמנים 14
     ציורי הקיר הקדומים שהתגלו בארץ-ישראל
יgem מכמנים 4
     פרסום חפצים מאוסף המוזיאון
יgem מכמנים 15
     פרסום חפצים מאוסף המוזיאון
יgem מכמנים 5
     עיורה המחודש של ארץ-ישראל בראשית האלף השני לפנה"ס
יgem מכמנים 16
     תעשיות ומלאכות קדומות
יgem מכמנים 6
     פרסום חפצים מאוסף המוזיאון
יgem מכמנים 17
     פרסום חפצים מאוסף המוזיאון
יgem מכמנים 7
     פרסום חפצים מאוסף המוזיאון
יgem מכמנים 18
     תגליות עץ - מהחפירה למחקר ולשימור
יgem מכמנים 8
     ארץ-ישראל בתקופה הביזנטית - היבטים יישוביים
יgem מכמנים 19 -  חדש
     פרסום חפצים מאוסף המוזיאון
יgem מכמנים 9 - אזל
     השפעות גומלין של עמים ותרבויות במזרח הקדום
יgem מכמנים 20 - בהכנה
     חידושים בחקר בתי הכנסת
יgem מכמנים 10
     סופרים, בתי-ספר וספריות בעת העתיקה


 כל הזכויות שמורות למוזיאון ראובן ועדית הכט, אוניברסיטת חיפה © 

חזרה לדף הבית של מוזיאון הכט