פרסומים בהוצאת המוזיאון feather

קטלוג חפצים נבחרים מאוסף מוזיאון ראובן ועדית הכט  2002

אלישע לינדר ויעקב כהנוב, הספינה העתיקה ממעגן מיכאל - דוח סופי, כרך א' (באנגלית) 2003
יעקב כהנוב ואלישע לינדר, הספינה העתיקה ממעגן מיכאל - דוח סופי, כרך ב' (באנגלית) 2004

קטלוגים של אוספי מוזיאון ראובן ועדית הכט
כרך א' - אמצעי תשלום קדומים, משקלות ומטבעות  1998
כרך ב' - חותמות שמיים-מערביים, מאות שמינית-שישית לפנה"ס  1999
כרך ג' - אוסף האמנות של מוזיאון ראובן ועדית הכט  1999

קטלוגים של תערוכות בארכיאולוגיה

גלוסקמאות יהודיות מעוטרות משלהי הבית השני  1986
חורבת ראש זית - כבול המקראית  1989

תיאטרון ותאטראות בארץ-ישראל בעת העתיקה  1992
פניקים בחוף הצפוני של ארץ-ישראל בתקופת המקרא  1993
פרצה טהרה בישראל - כלי אבן בתקופת הבית השני  1994
קיסריה - עיר מסחר לחוף הים  1995
חולי ומרפא בימי קדם  1996
דיוניסוס ופמלייתו באמנות ארץ-ישראל  1998
עושרה של קיסריה האיסלמית  1999
דמויות בעלי-חיים מאוסף ליאו מילדנברג  1999
מדידה ושקילה בימי קדם  2002
אוהלו וו - מחנה דייגים-ציידים-לקטים בן 23,000 שנה על חוף הכנרת  2002
הנבטים בנגב  2003
עין גדי - כפר גדול מאד של יהודים  2006

קטלוגים של תערוכות באמנות
ציונה תג'ר - ציור על זכוכית ורישומים  1988
מרדכי מורה - עבודות באישון לילה  1992
האור ביצירתו של יהושוע גרוסברד  1993
אוסוולד אדלר - צבעי שמן, צבעי מים ועבודות גרפיות  1994
רפאל מטר - עבודות אחרונות  1995
ארבעה ציירים ריאליסטים - מיטש בקר, שלום פלש, ישראל הרשברג, חוה ראוכר  1996
נטלי קרמר - ציורים  1999
אמנים יהודים באסכולת פריס  2001
נחום גוטמן - ימים רבים  2001
אלכסנדר בוגן - רישומים לשירים באידיש  2002
יוסף ישראלס - משאת נפש  2004

לאופולד קרקואר - אשרי עניי הרוח  2005
אלזה לסקר-שילר - משוררת מציירת  2006


 כל הזכויות שמורות למוזיאון ראובן ועדית הכט, אוניברסיטת חיפה © 

חזרה לדף הבית של מוזיאון הכט