history    תערוכות מתחלפות


ארכיאולוגיה:

jar   עין גדי -  כפר גדול מאוד של יהודים  (עד דצמבר 2007) 

jar   אוהלו וו: מחנה דייגים-ציידים-לקטים בן 23,000 שנה על חוף הכנרת  (עד דצמבר 2006)


אמנות:
jar   אמנים יהודים שנספו בשואה - מבחר עבודות מאוסף אוסקר גז  (עד  דצמבר 2006)


תערוכות עבר

© כל הזכויות שמורות למוזיאון ראובן ועדית הכט, אוניברסיטת חיפה

חזרה לדף הבית של מוזיאון הכט