טבלה כרונולוגית
stoneline

menora
torso     figurine

swimmer

vases
התקופה הביזנטית   324 - 638 לספירה

התקופה הרומית המאוחרת  70 - 324 לספירה

התקופה הרומית הקדומה  63 לפנה"ס - 70 לספירה

התקופה ההלניסטית   332 - 63 לפנה"ס

התקופה הפרסית  538 - 332 לפנה"ס

התקופה הבבלית  586 - 538 לפנה"ס

התקופה הישראלית המאוחרת  1000 - 586 לפנה"ס

התקופה הישראלית הקדומה  1200 - 1000 לפנה"ס

התקופה הכנענית המאוחרת  1550 - 1200 לפנה"ס

התקופה הכנענית התיכונה ב'  2000 - 1550 לפנה"ס

התקופה הכנענית התיכונה א'  2200 - 2000 לפנה"ס

התקופה הכנענית הקדומה  3150 - 2200 לפנה"ס

התקופה הכלקוליתית  4500 - 3150 לפנה"ס
barcocba
riders

bulls

group
makter

כל הזכויות שמורות למוזיאון ראובן ועדית הכט, אוניברסיטת חיפה  ©

חזרה לדף הבית של מוזיאון הכט