דרך הדורות

בשנת 1975 הגה ד"ר ראובן הכט ז"ל את רעיון הקמתו של פארק מוזיאוני, שיכלול מבנים אותנטיים משוחזרים, המייצגים תקופות שונות בתולדות ארץ-ישראל. הפרויקט שהציע ד"ר הכט, היה מבוסס על איתור שרידי מבנים קדומים צפויים להרס, במקומות שונים בארץ, העברתם מאתריהם לשטח שיועד להקמת הפארק המוזיאוני ושחזורם לאורך שבילים מוקפים חורש וצמחייה טבעית.

 


בית ישראלי מרמת מטרד (הר הנגב)

התקופה הישראלית (תקופת הברזל), 900-1000 לפני הספירה

בית החווה דומה לבתים מטיפוס 'בית ארבעת המרחבים', שנבנו בתקופת המקרא בכל רחבי הארץ. המרחב האמצעי הוא חצר מרכזית פתוחה, ממנה נכנסו לשני מרחבים צדדים ואל מרחב אחורי רוחבי.  המרחב האחורי היה כנראה החדר העיקרי של הבית ושימש חדר שינה. ואילו בחדרים הצדדיים וכן בחצרות שמסביב לבית, עשו מלאכות שונות הקשורות בטיפול בתוצרת החקלאית: כתישה, אפייה, בישול, אריגה, טווייה, אגירה וכדומה.

 

 

בתי-בד מחורבת קסטרא              

התקופה הביזנטית, מאות ד-ז לספירה     

חורבת קסטרא, במבואות הדרומיים של חיפה, נמצאת על התוואי המתוכנן של מנהרת הכרמל. משום כך, נערכו באתר חפירות הצלה, על-ידי רשות העתיקות, בין השנים 1993-1997.

באתר נתגלתה עיר מהתקופה הרומית-ביזנטית, שכלכלתה התבססה על ייצור יין ושמן זית בכמויות גדולות, כפי שמעידים שבעה בתי-בד ואחת-עשרה גתות. בשנת 1997 הועברו שניים מבתי-הבד לאתר "דרך הדורות" שבפארק הכרמל, על-ידי תחום השימור שברשות העתיקות.

 

 

 

1-2-2005