title  
orange logo

  מרכז הלמידה והיצירה
staff dressed upמידע כללי
תכניות הלימוד המוצעות על ידי מרכז הלמידה של מוזיאון הכט, משלבות פעילות יחידנית, עבודה בקבוצות, למידת חקר ותיאטרון היסטורי.
תכני הלימוד מגוונים ומשתלבים בתוכניות הלימוד בבתי הספר, בתחומים הנוגעים להוראת מקרא, לימודי ארץ-ישראל, היסטוריה, מורשת ואמנות.
קיימות תוכניות הפעלה בעברית, ערבית ואנגלית.
למעוניינים - ניתן לקבל ערכות הכנה לקראת הביקור במוזיאון.

לתיאום פעילות יש לפנות למרכז הלמידה של מוזיאון הכט בימים א'-ה' בין השעות 15:00-08:30
טלפון: 8257773, 8240308- 04; פקס: 8240724 -04
דוא"ל: lubel@univ.haifa.ac.il

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה ובקשה!

גני ילדים | כיתות א' - ו' | כיתות: ז' - י"ב | לכל המשפחה
- חזרה לדף הפתיחה -

1188th