פרסום חדש

 

היחידה לחקר המרחב הכפרי

המכון לחקר הקיבוץ באוניברסיטת חיפה

המערכת הארגונית הפנימית של כפר בישראל וקשריה עם המועצה האזורית

(חוברת מס' 190)

 

דני רוזוליו ז"ל, מיכל פלגי, גילה אדר

וליאור יעקובוביץ

בין נושאי החוברת:

·      השינויים המבניים ביישובים

·      מעמדו המשפטי של הקיבוץ

·      הבסיס המשפטי של המועצות האזוריות

·       מערכת יחסי הגומלין בין שני רובדי השלטון המקומי במרחב הפרטי

·      ממצאים ממחקר במועצות אזוריות (מטה אשר,  עמק יזרעאל ומעלה יוסף),  ובישובים בתחומי המועצות.

·      השוואת מגמות מרכזיות בפעילות המועצות האזוריות

·       שיחה עם פורום ראשי מועצות אזוריות

·      סיכום

·       מסקנות

·      המלצות

המחקר נערך בסיוע קרן ספיר של מפעל הפיס.

 

מחיר החוברת (124 עמ' כולל תקציר) – 35 ₪ (כולל משלוח)

 

להזמנות נא לפנות אל :

מלכה מילר, המכון לחקר הקיבוץ, אוניברסיטת חיפה, 31905

טל: 04-8240418

פקס: 04-8240409

mmiller@univ.haifa.ac.il