כתיבת עבודת המחקר

מבנה, תכנים וסגנון

 

 

הקדמה

 

     חוברת זו מיועדת לסייע לסטודנטים העובדים על הכנת עבודות מחקר עבודה סמינריוניות אמפירית, עבודת גמר לתואר שני, עבודת דוקטור ואחרות להכיר את מרכיביה. היא נולדה כתוצאה מניסיונו של המחבר בהדרכת סטודנטים ובקריאה ושיפוט של עבודות מחקר.  ניסיון זה הראה כי סטודנטים נתקלים בשני מוקדי קושי: האחד קשור בתהליך עבודת המחקר, והשני -  בכתיבה של עבודת הגמר עצמה.

     תהליך העבודה כרוך בבחירת הנושא והמנחה, במיקוד שאלות המחקר, בסקירת הידע הקיים בנושא, בבחירת שיטות המחקר, באיסוף הנתונים ובניתוחם. חלק מאלה נלמד במהלך קורסי מחקר, כגון שיטות מחקר, סטטיסטיקה ושימושי מחשב, וחלק אחר (כגון חיפוש ביבליוגרפי וארגונו) נלמד תוך כדי הכנת עבודות סמינריוניות-עיוניות במהלך הלימודים.

     כתיבת עבודת הגמר מתייחסת למבנה העבודה ומרכיביה וכן לסגנון הכתיבה המדעית. גם אלה נלמדים ומתורגלים בחלקם בקורסים עיוניים וקורסי מחקר, אולם בדרך-כלל לא מוקדש זמן ומקום להדרכה שיטתית ומאורגנת בנושא זה. חוברת זו מתמקדת במרכיב זה, המבני והסגנוני, של עבודת הגמר.

     חלקה הראשון של חוברת זו עוסק במבנה ובמרכיבים של הצעת המחקר ודו"ח המחקר. הפרק השני והשלישי מתמקדים ברקע המדעי. הפרק השני עוסק בתהליך סקירת הספרות והכנת הרקע המדעי והוא כולל מספר אסטרטגיות לסקירה, לקריאה ולארגון יעיל של החומר, ואילו הפרק שלאחריו עוסק בסגנונות הכתיבה המדעית. בפרקים הרביעי והחמישי מפורטים נהלי אִזכור מקורות ורישומם בגוף העבודה וברשימת המקורות, והפרק האחרון מציג עקרונות להצגת ממצאים ודוגמאות של לוחות נתונים שכיחים בעבודות מחקר.

                       

     חוברת זו הינה מהדורה מעודכנת ומורחבת לזו שפורסמה בשנת 1995. בהכנתה נעזרתי בהערותיהם ועצותיהם של עמיתים וסטודנטים. אשמח לקבל הערות, הארות והצעות נוספות להרחבה ולשיפור החוברת, ובמיוחד רעיונות שיוכלו להקל על סטודנטים בתהליך כתיבת עבודות המחקר.