ביואינפורמטיקה אוניברסיטת חיפה

website design software
Courses

קורסי חובה – 24 שש"ס

שעות מעבדה

שעות תרגיל

שעות שיעור/ סמינריון

סה"כ שש"ס

מספר קורס

שם מרצה

שם הקורס

2

 

2

4

 

פרופ'  אלכסנדר בולשוי

ביואינפורמטיקה - פרקים
נבחרים למתקדמים

 

1

2

3

221.4418

ד"ר ליאוניד ברודסקי

ביולוגיה מערכתית– תיאוריה אלגוריתמים

 

 

2

2

203.3940

ד"ר רחל קולודני

מבוא לביולוגיה מבנית וחישובית

2

 

2

4

221.4420

פרופ'  אברהם קורול וד"ר שגיא שניר

גנטיקה וגנומיקה סטטיסטית

 

1

2

3

 

ד"ר שגיא שניר

אלגוריתמים בביולוגיה חישובית

 

 

2

2

221.4002

פרופ' אברהם חיים

פרקים נבחרים באבולוציה אורגנזמית

 

 

2

2

 

ד"ר  זכריה פרנקל

ביוכימיה לביואינפורמטיקאים

 

 

2

2

221.4419

ד"ר שגיא שניר

סמינר בשיטות פילוגנטיות

 

 

2

2

221.4009

 

סמינריון מחלקתי (בתחום ביואינפורמטי)

4

2

18

24

 

 

סה"כ

 

 

 

22

 

 

סה"כ שעות חובה

קורסי בחירה – 8 שש"ס, כשלפחות קורס אחד מביולוגיה אבולוציונית
221.xxxx

שעות מעבדה

שעות תרגיל

שעות שיעור/ סמינריון

סה"כ שש"ס

מספר קורס

שם מרצה

שם הקורס

 

 

2

2

221.4102

ד"ר ולרי קירז'נר

מערכות דינמיות של גנטיקה אוכלוסייתית

 

 

2

2

221.4400

פרופ' אברהם קורול

מדוע סקס: המסתורין של רקומבינציה סקסואלית

 

 

5

5

207.4200

פרופ' אלכסנדר גולדנשלוגר

הסקה מתקדמת

 

 

 

3

3

203.3412

פרופ' גד לנדאו

אלגוריתמים מתקדמים לזיהוי מחרוזות

 

2

 

2

4

 

ד"ר ליאוניד ברודסקי

Analysis of high throughput data (microarrays metabolomics, and "deep" sequencing)

 

 

2

2

221.4410

פרופ' אדוארד טריפונוב

קודים גנטיים

 

 

 

2

2

221.4412

פרופ'  אלכסנדר בולשוי

יסודות האבולוציה המולקולארית

 

 

 

2

2

 

פרופ'  אלכסנדר בולשוי

גנומיקה השוואתית

 

 

 

4

4

210.3020

פרופ' יאיר צנזור

אופטימיזציה

 

 

 

2

2

221.4004

פרופ' עדו יצחקי

אקולוגיה של אוכלוסיות

 

 

 

4

4

203.3610

דר' לרי מנביץ'

מבוא לבינה מלאכותית

 

 

 

3

3

203.4770

דר' מרגריטה אוסדצ'י

מבוא ללמידה ממוכנת

 

 

 

3

3

203.4480

פרופ' אלק וינשטיין

אלגוריתמים גאומטריים

 

[Home] [Program Staff] [Research Area] [Courses] [Admission] [Contact]